Best-practise & urychlení implementace konsolidace

Na základě našich předchozích projektů jsme vyvinuli předem sestavený aplikační rámec nazvaný Konsolidační Starter Kit. Převzali jsme většinu našich osvědčených přístupů a funkcí používaných menšími nebo dokonce největšími organizacemi, využili přední platformu OneStream CPM a vyvinuli plně funkční výchozí konsolidační a reportingový model. To může sloužit jako skvělý výchozí bod pro závěrkové a konsolidační projekty a umožňuje nám dodávat řešení rychleji a zavádět procesní inovace efektivněji.

Starter Kit má mnoho možností integrace zdrojových systémů, podporuje legální nebo manažerské konsolidační potřeby a pokrývá většinu transakčních případů konsolidace investic a kapitálu. Předem vytvořený vzorový model založený na platformě OneStream CPM je vysoce škálovatelný pro organizace různé vyspělosti a dobře poslouží těm, kteří buď přecházejí z praxe založené na tabulkových procesorech nebo se snaží zefektivnit vysoce složité požadavky na výkaznictví a dodržování předpisů. Náš Starter Kit také dobře poslouží ve všech případech, kdy klienti chtějí migrovat z jakéhokoli staršího zastaralého systému EPM.

OneStream Konsolidační Starter Kit využívá knihovnu aplikačních objektů, pravidel a vzorových dimenzí pokrývajících standardní potřeby konsolidace. Také obsahuje knihovnu přizpůsobitelných datových formulářů (Cube Views nebo Dashboards) pro finanční a nefinanční reporting a "disclosures".

Device

Starter Kit tak reflektuje naše dlouholeté doménové know-how v oblasti konsolidací a je garancí efektivnosti investice každého našeho klienta. Zatímco se držíme předem vytvořených osvědčených postupů, zaměřujeme se na konkrétní požadavky, bolestivá místa, zlepšování procesů a odraz DNA vaší organizace.

Co je k dispozici Out-of-the Box

Klíčové vlastnosti

IFRS & Multi-GAAP reporting

Schopnost spravovat více GAAP jako CAS nebo IFRS vč. reportingových úprav a GAAP rozdílů

Vzorová procesní workflow závěrky

Obsahuje konfigurovatelné workflow, které vám pomohou efektivně plánovat a řídit závěrku

Flexibilita pro podporu různých specifických konsolidací

Integrované legální konsolidace s konsolidací na úrovni geografie či segmentu pro různé potřeby

Knihovna vzorových formulářů a "disclosures"

Knihovna konfigurovatelných datových formulářů a "disclosures" jako základ pro reportovací balíčky

Intercompany párování & standardní eliminace

Párování a odsouhlasení ICO vztahů buď na transakční nebo bilanční úrovni

Eliminace investic & kapitálu nebo účtování minorit

Správa transakčních M&A aktivit ve skupině umožňujících automatické eliminace a konsolidační úpravy

Eliminace marží z prodejů ve skupině

Trasování vložené marže na vnitroskupinových prodejích pro jejich automatické eliminace

Specifické historické FX kurzy a kalkulace CTA

Automatizované přepočty se zvláštními kurzy, přepisující standardní konverze vč. auditovatelné CTA

Plná nebo ekvivalenční metoda konsolidace

Podpora běžných metod konsolidace, které se mohou lišit podle času nebo scénářů

Prvotřídní audit trail & podpora auditu

Kombinací Origin dimenze OneStream se zdroji dat a před-konfigurovanou dimenzí auditu

... a mnoho dalších

Starter Kit v kostce

Často kladené dotazy

Jak CFO / CTO těží z využití našeho Starter Kitu pro konsolidaci?

Budete těžit ze zrychlení dodávky řešení a zkrácení doby dosažení přidané hodnoty oproti tomu začínat od nuly. Vzhledem k tomu, že základní pravidla finanční konsolidace jsou více standardizovaná napříč odvětvími, je velkým přínosem využít osvědčená před-konfigurované pravidla a kalkulace a zaměřit se na vaše specifické požadavky v oblastech získávání dat, transformací, workflow nebo požadované dimenzionality datového modelu. To zkrátí dobu změny a adaptace, sníží narušení operativy v průběhu projektu a zvýší efektivitu vynaložených nákladů.

Jak použití Starter Kitu přispívá k dosažení maximálního zlepšení procesu?

Náš Starter Kit využijeme jako funkční aplikační prostředí pro objasnění a definování konečných funkčních požadavků a procesních inovací a umožníme tak hned z počátku vašemu týmu si vizuálně lépe představit, jakých zlepšení a cílů lze v rámci modernizace závěrky a konsolidace finálně dosáhnout. To je zásadní pro vedení vašich týmů ke změně a pro identifikaci toho, kde existují skutečné příležitosti ke zlepšení. To také vede k minimalizaci nedorozumění, rychlejšímu zapojení vašeho týmu a dosažení významnějších zlepšení a přidané hodnoty, než se původně předpokládalo.

Proč je rozumné přijmout již osvědčená pravidla a konsolidační kalkulace?

Starter Kit byl vyvíjen během posledních několika let a obsahuje funkce používané několika organizacemi. Přijetí a vylepšení již předem vytvořeného obsahu snižuje našim zákazníkům rizika tím, že se využívá již osvědčených modelů výpočtu a konsolidace pro základní funkce. Není to samořejmě podmínkou, ale jde o značný benefit. Protože konsolidační fundamenty musí dobře fungovat, společně se zaměřujeme především na vaše specifické potřeby, požadavky a inovace procesů.

Jak se ujistíte, že váš Starter Kit zapadá do naší organizační reality?

Nikdy nelze vše zobecnit. Některé organizace si kladou za cíl transformovat své procesy závěrky a konsolidace do CPM z procesů postavených na Excelu, jiné mají za cíl zefektivnit složité požadavky na výkaznictví nebo nahradit zastaralý software EPM moderním řešením. Také vyspělost organizace se liší z hlediska zkušeností lidí, složitosti procesů nebo technologického prostředí. Naším cílem je přizpůsobit náš přístup, služby a řešení tak, aby co nejvíce zapadaly do DNA vaší organizace a reality a zároveň inovovat procesy přijetím již předkonfigurovaným "best-practice" postupů předem vytvořených v rámci našeho Starter Kitu, protože fundamenty konsolidace musí fungovat pro všechny. V oblasti závěrky a konsolidace je přijetí osvědčených postupů obvykle jednodušší, chytřejší a smysluplnější.

Pro které organizace je Konsolidační Starter Kit založený na OneStream CPM vhodný?

S platformou OneStream CPM jsme s našimi řešeními vysoce flexibilní a škálovatelní. Většinu požadavků na workflow, procesy, zdroje dat, integraci a transformace, výkaznictví nebo výpočty lze snadno přizpůsobit vašim potřebám. Jsme schopni podpořit jak jednodušší požadavky středně velkých skupin, tak nejsložitější různorodé a rychle se měnící multi-GAAP konsolidace největších zákazníků, kteří kladou důraz na restrukturalizace, simulace a vysokou škálovatelnost řešení.

Umožňuje Starter Kit uživatelům rychle navnímat jak budou procesy zmodernizovány?

Ano, absolutně. Procházení našeho Konsolidačního Starter Kitu již v rané fázi projektu nám a vašemu týmu umožní si mnohem lépe představit a definovat cílový provozní model a požadavky na procesy vč. všech očekávaných vylepšení. Vzhledem k tomu, že jsme velmi flexibilní, pokud jde o změny, naším cílem je spustit projekt v hybridním agilním iterativním přístupu nasazování funkcionalit a jejich průběžných úprav za chodu

Jste schopni využít nebo rozšířit řešení mimo oblast závěrky a konsolidace?

Ano. Platforma OneStream CPM má jedinečné možnosti pro správu všech podnikových klíčových procesů v rámci jediné aplikace. Implementací řešení pro závěrku či konsolidaci jste připraveni snadno rozšířit platformu OneStream o rozpočtování, plánování nebo ESG nefinanční reporting.