Konsolidace a závěrka jako základ finanční transformace

V dnešním nestabilním ekonomickém prostředí musí finanční ředitelé vést organizační rozhodovací procesy s přehledem, rychlostí a důvěrou.

Přesto mnoho z nich je stále uvízlých v neefektivitě základních procesů jako je finanční závěrka, konsolidace a výkaznictví, což ztěžuje přechod na analýzy s přidanou hodnotou a podporu rozhodování.

I když je to často považováno za „zbytné“, efektivní a prostřednictvím CPM modernizované procesy závěrky a konsolidace tvoří kritický páteřní pilíř pro finanční transformační programy a řízení výkonnosti. Je také zásadní pro jakoukoli organizaci, která komunikuje s auditory, bankovními institucemi, daňovými úřady nebo investory, kde se vážně posuzuje transparentnost, důvěryhodnost, důvěra ve finance a spolehlivost.

Device

Naše služby finanční závěrky a konsolidace pokrývají celý cyklus: řízení závěrky, transakční párování nebo rekonciliace účtů, integrace dat, jednoduché nebo sofistikované multi-GAAP konsolidace (vč. IFRS, USGAAP, CAS), automatizace eliminací vč. investic, kapitálu nebo realizovaného zisku ve skupině či regulatorní výkaznictví.

Tím, že dodáváme škálovatelná konsolidační řešení a unifikujeme je s manažerským reportingem a analytickými nebo plánovacími procesy, naše řešení přinášejí skutečný jediný zdroj pravdy.

Partneři pro Středně velké nebo Největší nadnárodní Holdingy

Pro organizace, které přerostly samy sebe nebo které potřebují zefektivnit velmi složité požadavky na výkaznictví

Silný Expertní Leadership & Procesní Inovace

Jako součást dodávek řešení vám pomáháme implementovat nové procesní metodiky nebo vyplnit mezeru v kompetencích

Flexibilní Reporting, Konsolidace & Rozšiřitelnost

Dodávání škálovatelných řešení konsolidace a výkaznictví s cílem posunout jejich vlastnictví zpět do financí

Co poskytujeme a dodáváme

Statutární & manažerské konsolidace

vícevrstvé maticové konsolidace (statutární, podle země, podle segmentu, simulace fúzí a akvizic apod.)

Regulatorní, daňový nebo výkonnostní reporting

např. CAS, IFRS, USGAAP, FinRep, tax reporting, supplementary nebo country by country reporting

Zefektivnění procesů finanční závěrky

abyste měli více času na analýzy, modelování a byznys partnering namísto rutinních činností

Bezproblémové získávání dat a transformace

abyste věřili svým datům a získali důvěru ve své výkazy a analýzy finanční výkonnosti

Automatizace klíčových konsolidačních úprav

vč. intragroup zůstatků, realizovaného zisku či investic / kapitálu nebo CTA kalkulací

Praktický expertní transformační leadership

využíváme našich inovativních metodologií a kombinovaného finančního a IT backgroundu k uvolnění vašeho potenciálu

Jsme tu, abychom vám pomohli

Naplánujte si bezplatný hovor s naším konzultantem

Vaše benefity

Důvěra v data & integrita

Větší důvěra v data a finanční údaje shromažďované od vašich entit a jednotek. Přestože se entity podléhající konsolidaci, jejich podkladové zdrojové ERP systémy, jejich povaha nebo vyspělost mohou v průběhu času měnit, konsolidace a výkaznictví skupiny musí běžet. S našimi škálovatelnými a flexibilními řešeními vám poskytujeme skutečnou flexibilitu v tom, jak lze zajistit kvalitu a zdroje dat. Vždy se jedná o rovnováhu mezi významností, riziky, vyzrálostí dceřiných společností, zdrojovými systémy a naléhavostí. S naší silnou odborností v oblasti financí také pomáháme s audity účetních dat, čištěním, hodnocením rizik a revizí účetních metodologií, abychom dodávali procesně a technologicky orientovaná inovativní řešení.

Blíže k byznysu

Zjednodušený proces konsolidace a skupinových úprav vám umožní přejít od koncoročního „must have“ k průběžnému výkonnostnímu reportingu. Skutečné konsolidace holdingů a výkaznictví v plném rozsahu nejsou v různých organizacích mnohdy dostatečně rozvíjeny a důraz je kladen především na sledování PL v ex-post reportech. CFO musí mít spolehlivý a trvalý přehled o všech aspektech finanční výkonnosti skupiny, včetně BS, PL, CF nebo kritických ukazatelů, jako jsou pohyby pracovního kapitálu. Inovujeme procesy, metodiky a technologie CPM, abychom finančnímu řediteli umožnili přiblížit se blíže k byznysu a řídit strategické směřování firmy prostřednictvím informací a dat.

Simplifikace

Vytváření konsolidovaných finančních výsledků holdingů může být velmi složitý úkol. Mít včasný a přesný přehled o neustále se vyvíjející finanční výkonnosti jednotlivých produktů, segmentů, divizí nebo dceřiných společností dokonce nemusí být možné bez řádné infrastruktury. V současném rychle se měnícím prostředí vás tato realita brzdí a vystavuje riziku. Vynikáme v transformaci složitosti na jednodušší, chytřejší a smysluplnější řešení, čímž poskytujeme finančnímu řediteli skutečnou strategickou hodnotu pro orientaci v podnikání a zároveň zajišťujeme soulad a compliance s regulacemi. Simplifikace je zásadní pro přijetí finančních inovací uživateli.

Jediný zdroj pravdy

Mnoho i velkých organizací trpí roztříštěnými izolovanými procesy. Procesy jako konsolidace, výkaznictví ziskovosti, výpočty KPI, výpočty kovenantů, rozpočty a finanční prognózy nejsou jednotné. Každý proces má mnohdy jiný nástroj, různého vlastníka procesů, spoustu Excel spreadsheetů, komplikovaná datová rozhraní či různé datové struktury. Řešení? S nejlépe hodnocenou platformou OneStream CPM umožňujeme větším organizacím sjednotit a přenést kritické finanční procesy do jediného osvědčeného systému. Nativní integrace, jediné uživatelské rozhraní, ověřená data a plně integrované datové modely pro různé procesy, jediné licencování a v konečném důsledku skutečný jediný zdroj pravdy. Už žádné neefektivnosti a diskuze, kdo má lepší data. Drillujte konsolidované finanční výkazy na úroveň reportingu profitabillity jednotlivých produktů a snadno porovnejte jejich přínos na ziskovost s nejnovějším klouzavým forecastem skupiny.

Zaměření na hodnotu

Získáte důvěru v základní finanční procesy závěrky a konsolidovaného reportingu. Díky našim praktickým zkušenostem, moderním řešením CPM a skutečnému partnerství, umožníme vašim týmům převzít kontrolu a uvolnit jejich čas na analýzu, navigaci byznysu a zaměření se na hodnotu. Abychom toho dosáhli, přinášíme nezaujaté a apolitické mezinárodně osvědčené postupy. Také s našimi předkonfigurovanými základními řešeními CPM (Konsolidační Starter Kit) získáte rychleji hmatatelné výsledky.

Zlepšete kontrolu

Nahrazení fragmentovaných a často na tabulkových procesorech založených komplexních reportovacích procesů škálovatelným, automatizovaným a auditovatelným CPM řešením vám poskytne velmi odlišnou úroveň konzistence dat, kontroly a integrity. Také vám pomůžeme dosáhnout důvěry ve finanční výsledky a stanete se důvěryhodným partnerem pro všechny externí zainteresované strany, jako jsou auditoři, bankovní instituce, investoři a další.

Nejnovější příspěvky