Rekonciliace účtů sjednocená s finančním reportingem

Rekonciliace účtů je zásadní pro zajištění přesnosti a úplnosti účetní závěrky. A pokud je provedeno správně, může solidní proces rekonciliací účtů snížit riziko materiální chybovosti finančních výkazů skupiny či snížit rizika a náklady spojené s externím auditem. Navzdory jejich důležitosti se bohužel mnoha organizacím stále nedaří investovat do klíčových procesů back-office jako je právě rekonciliace účtů, a čelí mnoha výzvám.

Device

Mnoho organizací, zejména těch, které rostou akvizicemi, žije v realitě, kdy různé části skupiny operují nejen s různými obchodními provozními modely, ale provozují operativu se zcela odlišnými systémy GL/ERP, obvykle s různými datovými modely. Odlišné systémy GL/ERP vytvářejí oblasti rizik kvůli velmi nízkým vhledům do konzistence a kvality dat z pohledu skupiny, přílišnému spoléhání se na tabulkové procesory náchylné k chybám, nedostatečné kontrole workflow, sledování uživatelů a verzování nebo omezené viditelnosti materiálních expozic.

Využíváme řešení pro rekonciliaci účtů OneStream, které lze integrovat do workflow finanční závěrky a které využívá data, která již jsou zpracovávána v konsolidační aplikaci.

Nejde o externí specifické řešení a není třeba specifických datových integrací na podporu rekonciliací účtů. Řešení využívá stejnou aplikaci, stejné zabezpečení a stejné uživatelské rozhraní jako OneStream.

Co je k dispozici Out-of-the Box

Klíčové vlastnosti

Sběr trial balance z různých zdrojů

Základní finanční informace se shromažďují pouze jednou jak pro rekonciliaci tak pro konsolidaci

Automatické notifikace ohledně změn zůstatků

Poskytování notifikací uživatelům o zůstatcích na účtech vyžadujících odsouhlasení a ověření

Sjednocení s konsolidací v jediné aplikaci

Řešení využívá stejnou aplikaci, stejné zabezpečení a stejné uživatelské rozhraní jako OneStream

Finanční výkazy synchronizované se statusem rekonciliací

Poskytování vysokého stupně jistoty ohledně spolehlivosti a kvality vykazovaných finančních výkazů

Drillování do detailu rekonciliace účtů z výkazů

Jednotné finanční výkaznictví a rekonciliace umožňují uživatelům procházet od výkazů nejvyšší úrovně až po detaily rekonciliace účtů

Reporting managementu rizik & dohledu

Poskytování přehledu o kvalitě dat nebo vysoce rizikových oblastech v procesu účetního výkaznictví prostřednictvím skóringu

Kompletní procesní kontrola

Řídící workflow automaticky sledují stav rekoncilliací a vizualizují jej přes monitorovací dashboarding

Workflow úkoly a jejich monitoring

Snadné rozšíření úkolů workflow, které uživatelé musí dokončit v rámci rekonciliací účtů, vedle dalších závěrkových požadavků

Zabudovaný silný auditing & systémové logy

Využití "out-of-the-box" silných auditních funkcí OneStream o tom, kdo nebo kdy dokončil nebo schválil rekonciliace

... a mnoho dalších

Rekonciliace účtů v kostce

Často kladené dotazy

Jak vypadá typická implementace řešení rekonciliace účtů?

Vzhledem k tomu, že aplikace Account Reconciliation je dostupná pro zákazníky OneStream v MarketPlace, má již předpřipravenou většinu požadovaných funkcí. Nasazení předpokládá, že zákazník již má implementované řešení OneStream CPM pro závěrku či konsolidaci. Během implementace bychom obvykle využili nebo rozšířili existující rozhraní pro získávání dat z vašich zdrojových systémů, integrovali bychom je se základním multidimenzionálním modelem OneStream, požadovanými pravidly na zabezpečení a přístupy a zavedli požadované workflow a schvalovací zásady a postupy. Implementace a konfigurace může být poměrně rychlá.

Jak řešíte situace, kdy mnoho velkých skupin provozuje několik ERP/GL nesourodých systémů?

Využíváme modul kvality dat OneStream CPM a transformační pravidla, která jsou velmi flexibilní a výkonná. To znamená, že do OneStreamu dodáváme data ve zdrojových formátech a strukturách dat (zůstatky nebo transakce) a ukládáme je do pracovních tabulek. Pomocí transformačních pravidel je transformujeme do jednotné vícedimenzionální datové reportovací struktury, která spouští oba reportovací procesy vč. potřeby konsolidace a rekonciliace účtů. To vede k významnému sjednocení a zjednodušení procesů a zároveň poskytuje možnost procházet z finančních výkazů skupiny až po podkladová zdrojová data ve specifických místních formátech. Řešení je velmi flexibilní a mnoho zákazníků OneStream se s touto realitou mnoha ERP/GL systémů, která se v čase mění, potýká.

Co správné oddělení povinností (SoD) nebo zmírňující kontroly?

Jsme velmi flexibilní, pokud jde o nastavení a kontroly zabezpečení přístupu k procesům a datům, což organizacím umožňuje splnit specifické požadavky finanční kontroly. Náš tým má bohaté zkušenosti s řešením řádných finančních a IT kontrol vč. SOX a může vám pomoci s návrhem nejvhodnějšího modelu.

Jaká je pro mě jako finančního ředitele klíčová výhoda rekonciliací při sestavování účetní závěrky skupiny?

Zavedení procesu rekonciliace účtů či jeho nasazení sjednocené nebo jako nedílná součást procesu závěrky a konsolidace vám poskytne mnohem lepší finanční kontrolu a posouzení celkových rizik compliance. Většina zákazníků oceňuje schopnost odhalit finanční rizika mnohem dříve v závěrkovém a konsolidačním procesu, mnohem blíže zdroji a původu problému. Oceňují také větší viditelnost a proces založený na spolupráci a workflow, které jsou kritické hlavně pro větší skupiny.