Akcelerujte závěrku s automatickým transakčním párováním

Párování transakcí je proces shromažďování a párování velkých objemů transakcí (ze dvou nebo více zdrojů), identifikace a řešení párovacích rozdílů za účelem zpřesnění a uzavření zůstatků na konci období a dokončení finanční závěrky skupiny. Efektivita tohoto procesu jako taková má přímý dopad na rychlost, přesnost a důvěru ve finanční výkazy. Mezi běžné příklady případů použití párování transakcí patří oblasti jako je párování bankovních výpisů s peněžními účty hlavní knihy nebo párování transakcí ve skupině na úrovni faktury/transakce.

Vzhledem k objemu transakcí, které musí být spárovány a odsouhlaseny, může být párování transakcí obzvláště náročné pro organizace, které při řízení procesu spoléhají na Microsoft Excel a manuální práci.

Device

Poskytujeme řešení, která jsou schopna získat transakční data z více zdrojů, automatizovat párování velkých objemů transakcí a poté identifikovat nespárované transakce pro prioritní řešení. Kritéria párování by byla definována a stanovena jako přednastavený proces řízený pravidly, iniciovaný buď jako součást úkolů v rámci skupinové závěrky či ještě před ní.

Využíváme jak naše funkční odborné znalosti, tak metodologii a řešení pro párování transakcí od OneStream a přizpůsobujeme je vašim specifickým potřebám a DNA.

Co je k dispozici Out-of-the Box

Klíčové vlastnosti

Možnosti párovat transakce z různých zdrojových systémů

umožňující importovat a transformovat transakční data z různých zdrojů a párovat je v jednotném formátu

Podpora pro interco transakční párování ve skupině

poskytující vysokou flexibilitu párovacích kritérií vč. transakčního typu, atributů, měn nebo účty skupiny

Flexibilní kritéria párování založená na automatických pravidlech

nastavující vlastní pravidla systematického párování automatizující proces rekonciliace a párování

Schopnost drillovat na zdrojová transakční data

poskytující výrazně vyšší vhled a kontrolu transakčních dat pro rychlejší závěrku

Konfigurovatelné workflow a uživatelská práva

zajišťující flexibilitu při organizaci přístupů a segregace rolí, aby odpovídaly vaší organizační strategii

Plná integrace s řešením závěrky & konsolidace

odstranění potřeby fragmentovat vaše procesy a rychlé zefektivnění celého závěrkového cyklu

... a mnoho dalších

Transakční párování v kostce

Často kladené dotazy

Jaké jsou hlavní výhody zefektivnění procesu párování a rekonciliace transakcí?

Naším primárním cílem je pomoci vašim lidem omezit manuální opakující se činnosti s velkým objemem a umožnit jejich posun k činnostem s větší přidanou hodnotou. Benefitem je pak výrazné zpřesnění a urychlení skupinové závěrky, motivace lidi a mnohdy snížení odpisů nevysvětlených rozdílů ve vašem skupinovém reportingu.

Lze řešení pro párování transakcí implementovat jako samostatnou aplikaci?

Ano. Může být implementováno jako samostatné řešení, nicméně ve většině případů je řešení nasazováno jako součást širšího projektu digitalizace závěrky a konsolidace, protože věříme, že skutečná přidaná hodnota přichází se sjednocením aktivit v rámci závěrky a ne jeho fragmentaci co se procesního či technologického hlediska týče.