Pochopte podstatu výkonnosti z vašich dat

Řešení manažerského reportingu a analýz vám dává možnost simulovat, plánovat, měřit nebo vyhodnocovat výkon vašeho podnikání a jeho komponent, divizí, produktů nebo projektů, a tak činit lepší a rychlejší rozhodnutí. Data měníme na včasné a přesné informace pro osoby s rozhodovací pravomocí na všech úrovních organizace. To zahrnuje finanční a nefinanční data, provozní metriky a KPI relevantní pro konkrétní oblasti podnikání, denní finanční signály a ukazatele a mnoho dalších. Jejich analýzou manažeři identifikují trendy, měří progres směrem k cílům a činí rozhodnutí zlepšující výkonnost podniku.

Device

Naše řešení mají za cíl kombinovat potřeby centrálních holdingových týmů s lokalizovanými často podrobnějšími potřebami vykazování dceřiných společností, konkrétních zemí nebo obchodních divizí. Naše služby manažerského reportingu a analýz pokrývají potřeby v plném rozsahu. Využíváme naše jedinečné metodiky a globálně osvědčené technologie CPM, které vám dávají nové strategické prostředky na podporu růstu.

Naše odborné znalosti v oblasti integrace dat, sourcingu a transformací, konsolidace, automatizace, vizualizace a analýzy pomáhají organizacím získat užitečné poznatky a podporovat zlepšování výkonu. S platformou OneStream CPM jsme schopni přesunout všechny CPM procesy a potřeby reportingu pod jedinou střechu.

Co poskytujeme a dodáváme

Výkonnostní reporting na míru

umožňující reportovat a zpracovávat velké objemy dat, jako jsou prodeje podle distribučních kanálů, segmentů, produktových řad nebo SKU

Unifikované reportingové řešení

integracující data z více systémů pro zajištění jednotného a spolehlivého zdroje dat pro manažerské výkaznictví

Automatizace generování reportů

vývoj mechanismů plánování pro pravidelné vytváření reportingu a snížení manuálního úsilí

Propojení manažerského a skupinového reportingu

pomocí unikátní technologie OneStream Extensibility k zajištění souladu výkaznictví s konsolidací skupiny

Rozšiřitelné datové modelování podle procesu

navrhování integrovaných datových modelů, které jsou v souladu s různými obchodními cíli a požadavky na výkaznictví

Varianční analýzy nebo ad-hoc reporting

vývoj metodologií analýzy variancí pro identifikaci klíčových oblastí a podporu rozhodování založeného na datech

Jsme tu, abychom vám pomohli

Naplánujte si bezplatný hovor s naším konzultantem

Vaše benefity

Pochopte kontext vašich dat

Při analýze vykazovaných výsledků budete moci snadno drillovat až na zdrojová data a vrátit se zpět k příčinám klíčových ukazatelů výkonnosti nebo analytických poznatků, aniž byste museli žádat lidi o vysvětlení. To vám poskytne větší důvěru v přesnost a správnost dat.

Uživatelská ad-hoc analýza & reporting

S našimi řešeními umožňujeme podnikovým uživatelům provádět samoobslužné analýzy bez velkého spoléhání se na IT nebo finanční týmy. S uživatelsky přívětivým rozhraním OneStream CPM a intuitivními nástroji pro vytváření reportingu mohou uživatelé snadno přistupovat k datům a analyzovat je, vytvářet sestavy a vizualizace a získávat cenné poznatky. Tato samoobslužná schopnost podporuje agilitu, snižuje závislost a umožňuje rychlejší rozhodování v celé organizaci.

Jediný zdroj různého reportingu

Mnoho organizací se snaží řešit různé požadavky na výkaznictví pomocí různých nástrojů a datových procesů. Vzniká tak fragmentované prostředí, kde koncoví uživatelé ztrácejí agilitu a kontrolu. Díky jedinečným schopnostem OneStream, jako je modelování více datových kostek, horizontální nebo vertikální rozšiřitelnost, jej můžeme navrhnout tak, že bude podporovat různorodé reportingové služby pro specifické decentralizované potřeby a zároveň je integrovat s reportingem pro skupinu na nejvyšší úrovni.

Kompletní a sjednocený organizační reporting

Slučování finančních a provozních dat, abyste získali přehled o výkonnostních indikátorech, jako je ziskovost zákazníků a produktů podle regionu nebo kanálů.

Nejnovější příspěvky