Dlouhodobé partnerství, spolehlivost a dostupnost

Pro mnoho organizací je výzvou udržovat interní zdroje vyhrazené, informované nebo se dobře orientující v nejnovějších trendech v oblasti technologií jako je CPM. Většina CPM řešení představuje klíčovou páteřní aplikační vrstvu, která je provozována, vylepšována, modernizována nebo upgradována po mnoho let. Se změnami zdrojů a byznys požadavků v čase mnoho organizací hledá spolehlivé partnerství poskytované externím, ale úzce propojeným partnerem.

Device

Náš tým poskytuje služby podpory, které vám umožní soustředit se na váš byznys a agendu CFO a přitom se spolehnout na to, že se postaráme o vaše klíčové aplikace. Na požádání také poskytujeme školení, vzdělávání, úpravy řešení, posouzení vhodnosti upgrade na nové verze a další specifické podpůrné služby.

Poskytujeme end-to-end řízené služby podpory, které zahrnují monitorování a údržbu systému, uživatelskou podporu a helpdesk, správu incidentů a řešení problémů, vylepšení a upgrady systému, konfiguraci a přizpůsobení systému, školení a zlepšení znalostí a také analýzu a optimalizaci výkonu systému. V případě potřeby také působíme jako efektivní přemostění mezi klienty a dodavatelem technologií CPM. Tyto služby zajišťují organizacím neustálou podporu, udržují stabilitu systému a pomáhají maximalizovat hodnotu z jejich provozování řešení CPM.

Co poskytujeme či dodáváme

Podpora uživatelů a helpdesk

poskytování týmu podpory, který pomůže vašim uživatelům s technickými nebo funkčními problémy, se kterými se mohou setkat při používání našich řešení CPM

Řízení a řešení incidentů

umožňujeme vašim uživatelům či administrátorům hlásit problémy týmu podpory, který incident prošetří, diagnostikuje a včas vyřeší

Vylepšení a upgrady systému

správa systémových upgradů a vylepšení, což zajišťuje, že naše řešení CPM roste a vyvíjí se podle potřeb klienta

Konfigurace a přizpůsobení systému

pomoc při přizpůsobení řešení CPM specifickým potřebám klienta vylepšením workflow, reportingu, byznys skriptů či kalkulací

Školení a zlepšení kompetencí

nabízí školicí programy pro vzdělávání uživatelů o funkcích systému, osvědčených postupech a nových funkcích

Krátkodobý outsourcing kompletní správy CPM

ve zvláštních případech můžeme poskytnout dedikovaný dočasný zdroj, který se postará o správu vašeho řešení CPM

Jsme tu, abychom vám pomohli

Naplánujte si bezplatný hovor s naším konzultantem

Vaše benefity

Spolehlivé partnerství

Proaktivní dlouhodobý vztah kritický pro údržbu vaše prostředí a aplikací. Vždy zajistíme, aby klienti nezůstali sami a jejich CPM řešení byla dobře udržovaná, optimalizovaná a v souladu s jejich konkrétními funkčními požadavky. Vzhledem k tomu, že požadavky, změny interních zdrojů nebo potřeba aplikace přizpůsobovat se novým potřebám je průběžná, usilujeme o úzký dlouhodobý vztah založený na vzájemném porozumění.

Uvolňujeme ruce vašeho interního IT

Vaše interní IT týmy nemusí ve většině případů poskytovat téměř žádnou podporu. Vzhledem k tomu, že většina řešení CPM je nasazována a poskytována v modelu SaaS, mohou naši klienti věnovat své interní zdroje především podpoře podnikání spíše než údržbě aplikací a základních funkcí.

Neustálé zlepšování a upgrady

Naši odborníci jsou neustále informováni o nejnovějších funkcích, nástrojích a CPM trendech. Využitím našich odborných znalostí mohou organizace těžit z vylepšení systému, nových možností a zlepšení výkonu. Neustálé zlepšování zajišťuje, že naše řešení CPM zůstanou v souladu s vyvíjejícími se funkčními potřebami a technologickým pokrokem. Vždy vám pomůžeme nejen s vylepšením řešení CPM, ale také s definováním a pochopením konkrétních měnících se požadavků a nejlepším směrem, jak je řešit.

Včasná podpora a asistence

Uživatelům nabízíme včasnou podporu a pomoc. V závislosti na požadavcích podpory můžeme škálovat dostupné týmy podpory, aby odpovídaly na dotazy uživatelů, odstraňovaly problémy a poskytovaly poradenství. Včasná podpora minimalizuje narušení práce uživatelů, zvyšuje spokojenost uživatelů a umožňuje organizacím maximalizovat hodnotu odvozenou z řešení CPM.

Specializace na OneStream a Oracle HFM

Nabízíme hluboké praktické odborné znalosti a zkušenosti s platformou OneStream CPM, která je lídrem v různých oblastech řízení podnikového výkonu v oblasti podnikových procesů. Také nabízíme naše zkušenosti s implementací nebo údržbou HFM EPM, FDMEE a dalších nástrojů a pomáháme klientům s plánováním, hodnocením a konverzí z HFM na OneStream CPM.

Nejnovější příspěvky