Propojte finanční a ESG reporting

S tlakem na udržitelnost podniků se ESG reporting stává povinným, s podobnými požadavky jako pro finanční výkaznictví. Zatímco organizace zavádějí nové firemní strategie a přístupy, s výkaznictvím ESG to bude vyžadovat procesy podobné finančnímu výkaznictví, tj. od kvality dat, řízení výpočtů, auditu až po agregaci a konsolidaci.

Device

Abychom se ujistili, že se nevytvářejí paralelní nekonzistentní reporting procesy, unifikace je cestou, jak zajistit soulad mezi finančním a ESG reportingem. Integrace finančního a ESG reportingu do jediného řešení CPM umožňuje organizacím řídit udržitelné rozhodování, plnit očekávání investorů, řídit rizika, dodržovat předpisy a zvyšovat důvěru zainteresovaných stran.

Podporujeme přechod k udržitelnějšímu a odpovědnějšímu obchodnímu modelu z dlouhodobého hlediska. Řešíme také potřebu jednotného vlastnictví, správy a pravidel procesu, přiblížení se týmům CFO.

Naše služby ESG pokrývají návrh, design, implementaci a dodávku řešení ESG reportingu. Využitím platformy OneStream CPM propojíme ESG s finančním výkaznictvím v jediné aplikaci CPM. Vykazování ziskovosti produktu spojeného s přidruženou stopou ESG ukazatelů nebylo nikdy jednodušší.

Vynikáme v přeměně vašich ESG strategií, dat a souvisejících výpočtových pravidel na transparentní, důvěryhodná a s finančním výkaznictvím propojená řešení.

Integrovaný ESG Reporting

Poskytování jednotné platformy pro sběr, správu, zpracování a analýzu dat ESG spolu s finančními daty.

Vylepšená ESG Transparentnost a Reporting

Vykazování udržitelného ESG vede ke strukturám a formátům používaným pro finanční výkaznictví, čímž uspokojuje rostoucí poptávku po informacích ESG ze strany investorů, regulátorů a dalších zainteresovaných stran, posiluje důvěru a pověst.

Zjednodušený Sběr Dat ESG a jejich Validace

Zjednodušení získávání dat, transformací, konverzních výpočtů a vestavěných kontrol validace dat vč. auditování.

Co poskytujeme a dodáváme

Využíváme osvědčený reporting framework OneStream CPM pro ESG

k urychlení implementace pomocí out-of-the-box CPM frameworku a datové inteligence

Předkonfigurované metriky ESG a vlastní kalkulace či KPI

konfigurace pravidel výpočtu metrik ESG, podobně jako je standardem pro finanční data, KPI nebo poměrové ukazatele

Propojení ESG reportingu s finančním reportingem

umožňující organizacím zpracovávat, agregovat, konsolidovat a reportovat vše na jednom místě

Špičková podpora auditing a logů

pro zlepšení jistoty ve vaše data a průkaznost, že vaše data a výpočty jsou spolehlivé a ověřené.

Nativní BI, dashboarding a vizualizace dat

poskytující zúčastněným stranám pohodlí pro analýzu a procházení podkladových zdrojových dat a výpočtů.

Poradenské služby v oblasti ESG master data managementu

protože kvalita modelů master dat, jejich změn a strategie vykazování je zásadní.

Jsme tu, abychom vám pomohli

Naplánujte si bezplatný hovor s naším konzultantem

Vaše benefity

Kredibilita a transparentnost

Vyslání signálu věřitelům, investorům, ratingovým agenturám, zaměstnancům nebo zúčastněnému dodavatelskému řetězci o tom, jak vážně berete své závazky ESG. Vaše nefinanční výkaznictví ESG přijme standardní postupy a kontroly, jaké existují ve finančním výkaznictví a reportingu. Také nebudou žít odděleně, ale plně integrovány v kontextu standardního účetního finančního výkaznictví.

Sjednocení finančního a ESG reportingu

Dramatické zvýšení rychlosti a flexibility při plánování, reportování, měření, agregaci nebo konsolidaci výkonnosti ESG v souladu s financemi. Nabízíme celosvětově osvědčenou platformu OneStream CPM a řešení ESG Blueprint pro urychlení implementace a nabízíme plně sladěné finanční a nefinanční výkaznictví v jediném zdroji pravdy. Tím se snižují náklady na údržbu, vlastnictví a riziko chyb.

Centralizace procesního vlastnictví

Posílení týmu finančního ředitele se schopností získat přehled o finanční výkonnosti a výkonnosti ESG a rychle reportovat všem zainteresovaným stranám. Vzhledem k tomu, že se výkaznictví ESG stává povinným a auditovaným, bude muset výkaznictví ESG přijmout podobné kontroly a procesy jako finanční výkaznictví. Změna také přesune vlastnictví procesů pro obě agendy směrem k CFO. Proto dodáváme řešení, která jsou konzistentní, integrovaná, zjednodušená a poskytují lepší vlastnictví a flexibilitu.

Nejnovější příspěvky