Váš partner
pro transformaci
financí

Jednodušší, chytřejší, smysluplná řešení.
Spojujeme lidi, procesy a technologie.

OneStream

Jsme prvním českým implementačním partnerem OneStream Software, zaměřeným především na potřeby CEE regionu. Přinášíme unikátní kombinaci rozsáhlých zkušeností s řízením a transformací financí z reálné klientské strany (financí a byznysu), zkušenosti ze strany implementačních týmů, funkčních architektů, a partnerství s v současnosti zákazníky nejlépe hodnoceným CPM 2.0 řešením, OneStream XF SmartCPMTM platformou.

Naší misí je vytvoření důvěrného partnerství s našimi klienty a zajištění full-servis přístupu pro komplexní úspěšné transformace financí. To dosahujeme systematickým a praktickým důrazem na veškeré 3 aspekty transformace: Sladění očekávání, potřeb a přístupu klíčových lidí, Optimalizaci a zjednodušení byznys a finančních procesů a finálně implementační expertízou CPM 2.0 technologické platformy OneStream XF. Stavíme tak optimalizované a automatizované kritické pilíře pro efektivní finanční řízení společnosti a vyhodnocování její výkonnosti. Současně otevíráme dveře, jak výkonnost společnosti výrazně lépe plánovat, modelovat a predikovat. To vše s cílem umožnit společnostem výrazně rychleji a kvalitněji činit včas zásadní operativní i strategická rozhodnutí a současně dosáhnout agility řízení v prostředí narůstající komplexity nejen vlastní struktury, ale i tržního prostředí.


O OneStream XF SmartCPMTM platformě

OneStream Software poskytuje špičkové řešení CPM, které sjednocuje a zjednodušuje finanční konsolidaci, plánování, vykazování, analýzu a kvalitu finančních údajů pro sofistikované organizace a firmy. Jednotná platforma OneStream, nasazená prostřednictvím cloudu nebo přímo na místě (on premise), umožňuje organizacím modernizovat finance, nahradit několik starších aplikací a snížit celkové náklady na držení a správu finančních systémů. OneStream umožňuje finančním týmům, aby trávily méně času integrací dat a údržbou systému, a více času zaměřili na zvyšování výkonnosti firmy.

OneStream XF MarketPlace obsahuje více než 50 řešení ke stažení, které zákazníkům umožňují snadno rozšířit hodnotu své platformy CPM a rychle reagovat na měnící se potřeby finančního a provozního řízení. Řešení zahrnují: Rekonciliaci účtů a zůstatků, Plánování lidí, Plánování kapitálu a další.

Zjistit více o OneStream Software.

Finanční závěrka a konsolidace
Zjednodušte finanční závěrku a konsolidaci při současném řešení složitých mezinárodních požadavků na účetnictví a výkaznictví. Poskytněte rychlý přehled o finančních a provozních výsledcích. Automatizujte a urychlete proces finanční závěrky.
Plánování, rozpočtování a forecasting
Získejte agilitu v plánování s podporou strategických, finančních a provozních potřeb plánování v jediném, jednotném řešení. Srovnejte firemní plány/budgety a forecasty s jednotlivými podrobnými operačními plány. Zlepšujte svou agilitu při rozhodování prostřednictvím průběžných plánů a forecastů a plánování založeného na klíčových faktorech (drive-based planning).
Reporting a analýza
Poskytujte správné informace ve správném formátu ve správný čas s jednotnou platformou pro finanční, statutární a manažerské výkaznictví a analýzu. Získejte jednotný vhled na finančních a provozních výsledky díky systémovému výkaznictví, analýze, integraci Microsoft Excel a Office.
Řízení kvality finančních údajů
Zvyšte důvěru ve finanční a provozní výsledky díky robustní integraci dat, validaci, certifikaci a auditní historii. Eliminujte procesy integrace dat v tzv. „black boxu“.
Cloud nebo On-Premise flexibilní možnosti nasazení
Vyberte si co Vám nejvíce vyhovuje pokud jde o modely nasazení – můžete rovnou do cloudu, nebo až když bude vaše organizace na to připravena. Produkt OneStream XF, který byl navržen od prvního dne tak, aby plně využil výhod cloudu a virtualizace (využívá technologii Microsoft Azure), nabízí flexibilitu, pokud jde o možnosti nasazení, ať už on-premise nebo v cloudu.
Moderní, škálovatelná technologická architektura
Osvoboďte se od omezení starších systémů a řešení, které se nadají škálovat a neřeší dnešní náročné požadavky na plánování a reporting. Díky moderní, rozšiřitelné platformě získáte bezpečnost, dostupnost, škálovatelnost a výkon, který potřebujete.

Transformace financí

Typické výzvy

Jak lidé ve Vaši společnosti vnímají finanční oddělení? Jsou to ti, kteří je obtěžují s formalitami, formuláři, tabulkami, reporty, kontrolami a hrozí auditem?

Nebo dokonce ani o nich Vaši lidé nevědí a nechtějí vědět, jen jsou rádi, když jim z účtárny přijde včas výplata?

Jak si rozumí CFO s ředitelem/kou lidských zdrojů a pro prodeje? A kolik lidí se u Vás rozčílí, nebo dokonce podlehne úplné frustraci, když slyší slovo “budget“?

Nebo byste chtěli, aby Vaše finance byly spíše partnerem pro business, které ostatní oddělení ke své práci potřebují, rádi se na ně s důvěrou obracejí a společně táhnou za jeden provaz směrem k dlouhodobé vizi a strategii společnosti?

Jak jste na tom vy? A chtěli byste to změnit?

Transformace financí
Propojujeme svět byznysu, financí a IT.
Transformace financí

Jak Vám pomůžeme

 • Podporujeme proces transformace financí od “účtárny a reportingu“ ke skutečnému “business partneringu“.

 • Stojíme na straně Vaší společnosti v procesu transformace a implementace nových IT řešení a procesních work-flow. Přispíváme v procesu specifikace konceptu transformace, pomáháme navrhnout a vybrat vhodná, nejen IT řešení, a dohlížíme na úspěšnou implementaci.

 • Spolupracujeme s Beyond Budgeting Round Table institutem, který už více než 2 dekády buduje a stále vylepšuje holistický přístup k financím, tzv. Beyond Budgeting. Rádi pomůžeme i Vaši společnosti v transformaci k agilnímu finančnímu řízení a plánování.

 • Využíváme své rozsáhlé zkušenosti s funkčním designem IT řešení s vazbou na finance a překlenujeme nesoulad mezi businessem a IT světem.

Business process management

Typické výzvy

Víte, kde u Vás ve společnosti vzniká přidaná hodnota a kde naopak ne?

Vědí Vaši zaměstnanci, kdo má za pravomoc změny procesů podpořit a schválit a je tato pravomoc nezpochybnitelná?

Jste přesvědčeni, že implementací zrovna toho nové softwaru určitě vyřešíte problém neefektivní komunikace uvnitř firmy, váznoucí spolupráci mezi odděleními, předstíranou důvěru mezi lidmi a chabou loajalitu vůči Vaši společnosti?

Stěžují si u vás lidé na nudnou rutinní práci, ale současně neprojevují jakoukoli iniciativu či nápad, jak věci konstruktivně zjednodušit?

Máte pocit, že investujete prostředky a čas do ERP, RPA či analytických nástrojů, ale vnímáte frustraci a rozpor s očekáváními?

Business process management
Pracuj chytře, ne tvrdě.
Business process management

Jak Vám pomůžeme

 • Provádíme ucelenou analýzu vašich klíčových aktivit a procesů a usilujeme o to, abyste většinu svých interních limitovaných zdrojů a lidí využívali skutečně tam, kde pro Váš business přinášejí největší hodnotu. Cílem je dělat věci rychleji, chytřeji a transparentněji tak, abyste jako tým byli schopni lépe rozhodovat a reagovat na nové příležitosti.

 • Pomůžeme se zavedením konceptu průběžných zlepšení metodikou Lean a 6 Sigma, protože z praxe silně věříme, že uvolnění rukou Vašich lidí (nejen z finančního oddělení) odstraněním neefektivit či chytrým, nejen technologickým řešením, je naprosto kritické pro zvýšení jejich motivace do větších a strategičtějších transformačních aktivit. Méně je často více.

 • Implementujeme efektivní Business Proces Management (BPM) a připravujeme Vaše procesy a kvalitu dat pro zamýšlené automatizace a transformace (“order to cash”, “procure to pay” a “record to report”).

 • Asistujeme u transformací z funkčně orientované organizační struktury na procesně orientovanou, s jasně definovanými procesními vlastníky.

 • Pomáháme s již probíhajícími implementačními projekty nových IT řešení (např. ERP či P2P), které se neposouvají či nevyvíjejí podle očekávání, především v důsledku složitých interních procesů, chybějícího holistického pohledu nebo nekvalitních dat.

Interim management

Typické výzvy

Plánujete kritický nebo strategický projekt a nejste si jisti, jestli na to máte dostatečné a ty správné lidské zdroje? Vypadl Vám náhle seniorní člověk a vy potřebujete zaplnit chybějící článek v týmu?

Chybí Vám nezávislý názor, nová energie nebo vize, entuziasmus, zkušenosti odjinud?

Nebo potřebujete, aby někdo za Vás udělal a komunikoval nepopulární rozhodnutí, vyhnal kostlivce ze skříní a vymetl pavučiny, abyste se sami mohli soustředit na další směřování a budování firmy?

Interim management
Dobré partnerství je základ.
Interim management

Jak Vám pomůžeme

 • Spolupracujeme se zkušenými profesionály, kteří podpoří Váš tým v klíčových oblastech, jako jsou finance, IT, prodej, marketing, HR a výroba.

 • Nejsme jen konzultanti. Jsme lidé, kteří si prošli svými vlastními profesními výzvami, vedli nebo se podíleli na projektech různých rozsahů a charakteru, jak na domácí tak mezinárodní úrovni.

 • Pomáháme Vám jak s krátkodobými, tak i dlouhodobými projekty, jak formou konzultingu, tak i dodáním interim manažera.

 • Zaměřujeme se především na podporu řízení změn souvisejících s transformačními aktivitami a projekty, včetně zajištění stability pro přechodná období.

O nás

Kdo jsme

Jsme tým lidí, které i přes rozdílné zájmy, vzdělání a profesní historii spojuje stejná vize a nadšení pomáhat firmám a hlavně jejich lidem v tom, aby jejich práce byla jednodušší, chytřejší a smysluplná. Je to právě jedinečná kombinace naší vize, myšlení a zkušeností, která, jak věříme, umožní jednotlivcům i týmům být lepší v tom, co dělají.

Optimističtí realisté

Jsme životní optimisté a věříme, že i mnohdy zaběhlé a fungující pracovní postupy jde dělat lépe. Jednoduché otázky, jako „proč to děláte takhle?“ a „dává to pořád smysl?“ dokážou divy. Zlepšení mnohdy není jen o technologii. Právě naopak. Neustále musíme hledat vhodnou kombinaci a vyváženost mezi lidmi, procesem a technologií.

Pravidelnost vítězí nad intenzitou

Jsme sportovci, takže víme, že i malý kamínek v botě po čase ucítíte - jak je nesnesitelný, jak se zvětšuje - a bude vás brzdit v běhu. Dokud nezastavíte, nesundáte botu a onen malý kamínek nevytřepete, tak nezrychlíte. Ba co víc, možná ani nedoběhnete. Jen dlouhodobý a systematický rozvoj pod odborným vedením může zaručit kýžený efekt. Energie a odhodlání jsou důležité předpoklady,narážejí však na nesystematičnost, nekonzistenci a nahodilost, které je ubíjí.

Práce musí mít smysl

Jsme otcové od rodin, kteří nevěří v klišé „work-life balance“. Žijeme jen jeden život a dlouhodobě nejde kompenzovat jednu frustraci jiným uspokojením. I naše práce musí mít smysl - a i kdyby ji neměla zrovna dnes, musíme aktivně a systematicky pracovat na změně. Totéž platí i o našem soukromém životě.

Martin Prášek

Martin Prášek, partner a spoluzakladatel

Martin má na starosti služby především pro podporu inovativních řešení, centralizace back-office funkcí a digitalizace financí a souvisejících procesů. Jeho osobní specializací jsou implementace ERP a CPM řešení, procesní optimalizace, návrhy a realizace řešení pro P2P (řízení výdajů firmy), procesní workflow či aplikace RPA. Pomůže Vám také s vybudováním centra sdílených služeb či s funkčním designem operativních nástrojů pro automatizaci nejen financí.

Martin pracoval více než 15 let v mezinárodním prostředí. Je přesvědčen, že přínos projektů či inovativních řešení se měří tím, zda splňuje očekávání většiny lidí a zda lidé lépe spolupracují a tvoří hodnoty. Řídil mezinárodní týmy v rámci desítek transformačních projektů s vazbou na finance. Stál také u zrodu a fungování globálního centra sdílených služeb, a to se zákazníky z celého světa. Více

SIMPLEBEEZ spoluzaložil s vizí úzkého partnerství s klientem a přímou rolí na jeho transformačních iniciativách. Chce poskytovat firmám ucelené služby od identifikace příležitostí, definování konceptu transformace, poskytnutí chybějící expertízy, návrhu konkrétních řešení až po jejich zavedení.

“Každý máme svůj profesní či životní příběh, lidské emoce, očekávání a to, co je pro nás dnes a do budoucna důležité a méně důležité. Vybudovat něco inovativního, nepředstavitelného, z principu složitého, ale současně přínosného a obdivuhodného, není o konkrétních nástrojích či technologických řešeních, jakých k tomu využít. Je to o spojení různých lidí a rozvinutí jejich skutečného potenciálu a energie směrem ke smysluplnému cíli, který je každému jasný a ke kterému budou společně táhnout.”

Rád tráví hodiny na jednom ze svých tří kol a sbírá energii z nových míst. Rád bere sportovní výzvy za své, protože posouvat své hranice ho strašně baví. Většinu času rád tráví se svými třemi dětmi a partnerkou. Když čas umožní, relaxuje tvorbou elektronické hudby ve svém domácím studiu či focením.

David Štěpán

David Štěpán, partner a spoluzakladatel

David pomáhá firmám s transformací financí a vedením lidí. David za posledních více než 15 let pracoval nejen v ČR ale i v Austrálii, Rumunsku či Bulharsku na různých pozicích v mezinárodních financích. Aby se pustil do podnikání v SIMPLEBEEZ, zanechal svou roli CFO pro soukromou zahraniční televizi. Od auditu a účetních standardů se David přirozenou cestou posunul k operativě, řídil krizové projekty, restrukturalizace firem, vymýšlel a zaváděl nové skupinové postupy a systémy.

Jako rozený optimista David nachází inspiraci všude kolem sebe. “Každá dobrá myšlenka stojí za to, aby se nad ní člověk zamyslel a začal měnit věci k lepšímu, i kdyby to vyžadovalo krátkodobou nejistotu a vystoupení z komfortní zóny.” Takové přesvědčení a energii vkládá David do SIMPLEBEEZ. ”Budu rád, když se najdou takoví, kteří se chtějí posunout dál a dají právě nám šanci být při této jejich proměně.” Více

„Pro mě byla vždy efektivní komunikace a důvěra mezi lidmi klíčová. Excel je možná skvělý analytický nástroj, ale nelze se za něj schovávat. Hlavně ve financích. Abychom byli lepší, musíme mít všichni jasno, kam kráčíme a proč. No a pak to teprve může začít finančně plánovat a řídit.“

David je přesvědčen, že tradiční budget v dnešní době výrazně naráží na své limity, tak jako tradiční manažerský přístup “příkaz-kontrola”. Proto se věnuje principům Beyond Budgetingu, o kterých neváhá mluvit při jakémkoli setkání.

David rád jezdí na všem co má dvě kola, takže ho můžete potkat na kole ve městě, na horách, nebo v zahraničí na motorce se stanem, spacákem a foťákem, jak se kochá místní přírodou. “Sport mě mnoho naučil a přinesl mi inspiraci, nadšení, povinnost, radost, individuální odpovědnost i týmovou hru. Přesto je moje manželka a dvě dcery to nejlepší, co mě na tomto světě potkalo.”