Naším posláním je pomáhat organizacím dosahovat excelentního řízení výkonnosti tím, že zavádíme nové dovednosti a postupy v kombinaci s poskytováním špičkových řešení CPM. Jsme odhodláni dodávat inovativní řešení, která zefektivňují finanční operace, zvyšují efektivitu a poskytují cenné vhledy pro informované rozhodování.

Dodáváme Řešení, která transformují finanční procesy, uvolňují potenciál finančního ředitele a podporují růst společnosti. Naše angažmá umožní finančním ředitelům získat strategické aktivum, které je zásadní pro urychlení, provedení a dodání digitálních a procesně orientovaných finančních transformací v dobách, kdy je potřeba změna.

Děláme to prostřednictvím Vedení a Realizace Transformací Financí a zároveň poskytujeme nejlepší softwarová řešení CPM ve své třídě. Zaměřujeme se na budování dlouhodobých partnerství s našimi klienty a poskytování služeb s přidanou hodnotou prostřednictvím obětavosti a tvrdé systematické práce, které předčí vaše očekávání.

Věříme ve vlastnictví finančních systémů finančními týmy a menšímu spoléhání se na IT. Naše řešení CPM proto mění komplexitu na jednodušší, flexibilní a intuitivní uživatelské prostředí, které se blíží DNA uživatelů financí. S OneStream CPM nabízíme jedinečnou schopnost zvládnout všechny potřeby řízení podnikového výkonu v jediném softwaru a tím zvýšit efektivitu, snížit celkové náklady na vlastnictví, složitost a fragmentaci softwaru.

Našim zákazníkům (současným i budoucím) nabízíme jedinečné transformační metodiky a řešení jako např. Konsolidační Starter Kit, Plánování, Rozpočtování & Forecasting, Transakční Párování, Rekonciliace Účtů nebo ESG Reporting.