ESG reporting a finanční reporting v jediné aplikaci

Vzhledem k tomu, že výkaznictví ESG přechází z dobrovolného na povinné, bude to vyžadovat podobné řízení, kontrolu, přesnost a auditovatelnost jako je standardem u finančního výkaznictví. A protože finanční ředitelé a finanční týmy plně chápou, jak řídit kontrolu a přesnost ve finančním výkaznictví, jsou také nejvhodnější pro dohled nad sběrem, výpočty, konsolidací pro výkaznictví ESG.

Metriky ESG budou vyžadovat, aby byly vykazovány v přímé souvislosti s údaji o finanční výkonnosti. Vzhledem k tomu, že se vlastnictví procesů sjednotí pod odpovědností CFO, naším cílem je poskytnout CFO řešení, která jsou schopna překonat a řídit tyto nové složitosti v jediné vhodné aplikaci CPM.

Cílem našich řešení je rozšířit finanční výkaznictví o nový obsah a výpočty související s ESG a poskytnout organizaci jediný zdroj pravdy všech finančních i nefinančních dat.

Device

S naším technologickým partnerem OneStream využíváme ESG Blueprint jako předkonfiguraci aplikace OneStream, původně zaměřenou na podporu výpočtů uhlíkové stopy ESG Scope 1 a 2, včetně location nebo market metody. Doplňuje možnosti platformy o předem vytvořenou konverzní logiku pro výpočty uhlíku podle protokolu GreenHouse Gas (GHG). V oblastech sociální (S) a Governance (G) naši odborníci dodávají specifické rozšířené modely nefinančních dat vč. požadovaných pravidel a kalkulací a cílem je zajistit propojení mezi finančním výkaznictvím a výkaznictvím ESG.

ESG Blueprint je výchozím bodem pro realizaci projektu a náš tým se postará o splnění vašich specifických požadavků v závislosti na vašich zdrojích dat, kvalitě dat a vyspělosti.

Co je k dispozici Out-of-the Box

Klíčové vlastnosti

Předkonfigurovaná konverzní logika pro výpočty uhlíkové stopy

jako výchozí bod pro implementaci řešení

Podpora pro výpočty ESG Scope 1 a 2 uhlíkových kalkulací

zajišťující spolehlivost environmentálního výkaznictví

Řízení kvality dat jako nativní součást OneStream CPM

umožňující importovat, transformovat, zpracovávat a reportovat nefinanční data ve velkých objemech

Funkčnosti drill-down & drill-back

posouvající použitelnost a auditovatelnost na jinou úroveň standardu pro ne-finanční výkaznictví

Agregace & konsolidace ESG reportingu

aplikující konsolidační pravidla vč. eliminací nebo výpočtů částečného vlastnictví

Neomezeně konfigurovatelné dimenze a hierarchie

rozšiřující finační multi-dimenzionální modely vč. podpory GRI, SASB a jiných reporting standardů

Reporting & analýzy propojené s finančním reportingem

zahrnující ad-hoc reporting, cube views nebo kombinovaný dashboarding

Plánování & forecasting ESG cílů

umožňující stanovování cílů a řízení skutečné ESG výkonnosti

... a mnoho dalších

ESG reporting řešení v kostce

Často kladené dotazy

Můžete trochu více rozvést ESG Blueprint řešení?

ESG Blueprint je předkonfigurované řešení využívané jako výchozí bod implementace ESG reportingu. Je vyvinuté společností OneStream v úzké spolupráci s partnery, kteří jsou odborníky na dané téma. Účelem je urychlit dodávky implementace ESG reportingu stávajícím i novým zákazníkům, protože poptávka výrazně roste v důsledku nových regulací. Během implementačního projektu lze ESG Blueprint výrazně rozšířit, upravit a přizpůsobit vašim specifickým potřebám.

Co když ani nemám k dispozici spolehlivá data pro reporting?

Naše dodávka ESG reportingového řešení předpokládá, že již máte nebo připravujete zdrojová data relevantní pro ESG reporting a že máte kontrolu nad zdrojovými systémy a nástroji, kde jsou tato data uložena. Zdrojová data lze importovat do našeho ESG řešení, podobně jako u finančních dat. Zpracování, transformace, kalkulace dat a jejich agregace či konsolidace v rámci celé hierarchie entit Skupiny již probíhá v našem řešení.